“Bông hoa” đẹp của Ngành Tài chính trong Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hà Giang lần thứ V ( Giai đoạn 2010 – 2015 )

Trong Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V của tỉnh Hà Giang, có một phụ nữ duy nhất được nhận huân chương lao động hạng nhì do đích thân Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, thay mặt Đảng, Nhà nước trực tiếp trao tặng. Đó là Chị Nguyễn Thị Hương, UV BCH tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính Hà Giang.

         Trong Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V của tỉnh Hà Giang, có một phụ nữ duy nhất được nhận huân chương lao động hạng nhì do đích thân Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, thay mặt Đảng, Nhà nước trực tiếp trao tặng. Đó là Chị Nguyễn Thị Hương, UV BCH tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính Hà Giang. 

         Nhớ lời Bác dậy:“ Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua và những những người thi đua là những người yên nước nhất ”. Xác định rõ Thi đua yêu nước chính là làm xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn của mình, trong những năm qua Bà Nguyễn Thị Hương với cương vị là Giám đốc Sở đã cùng các đồng chí trong Ban giám đốc đã cố gắng để làm tốt vai trò tham mưu cho UBND tỉnh trong điều hành ngân sách, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội và đáp ứng các nhiệm vụ chính trị phát sinh. Giải quyết công việc chuyên môn với tinh thần nhiệt tình và nỗ lực cao để hoàn thành nhiệm vụ của mình được giao và cùng Ban giám đốc hoàn thành tốt công tác nhiệm vụ của ngành về công tác hoạt động quản lý tài chính chung trên địa bàn: Để đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu, chi ngân sách tăng cường công tác quản lý tài chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhằm thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Sở Tài chính đã tập trung làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong công tác quản lý tài chính – ngân sách trên địa bàn toàn tỉnh.

        Tham mưu để đề nghị Bộ Tài chính bổ sung kinh phí đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng kế hoạch làm việc của ngành, của Thường trực UBND tỉnh với Bộ Tài chính để đề nghị bổ sung vốn đầu tư có mục tiêu, tạm ứng vốn từ ngân sách TW, để đẩy nhanh tiến độ thi công một số công trình trọng yếu. Đảm bảo kinh phí thực hiện chính sách mới để thực hiện các chính sách an sinh xã hội như: chính sách tiền lương và các chế độ phụ cấp mới; chính sách đối với học sinh… Trợ cấp gạo cứu đói giáp hạt cho nhân dân, hỗ trợ gạo cho học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

        Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong cấp phát ngân sách thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thông qua việc  thẩm định dự toán, quyết toán vốn đầu tư XDCB; Thẩm tra gía khi mua sắm sửa chữa của các đơn vị và các khoản chi thường xuyên từ NSNN. Triển khai thực hành tiết kiệm theo luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo đúng Chương trình hành động số 65-CTr/TU ngày 18/4/2013 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

        Với những thành tích đã đạt được trong những năm qua đồng chí đã vinh dự được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước ( Huân chương lao động hạng 3, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ…..). Trong Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hà Giang lần thứ V đồng chí tiếp tục được được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì.

        Với những thành tích đạt được như vậy, Đồng chí Nguyễn Thị Hương xứng đáng được coi là Bông hoa đẹp trong vườn hoa thi đua yêu nước, kính dâng lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí minh, chào mừng 70 năm cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9, 70 năm ngày truyền thống ngành Tài chính! 

 

                                                                         Đức Cường

                                                 Quỹ Đầu tư, PT đất & BLTD tỉnh Hà Giang