Các cơ quan, đơn vị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

Ngày 9.7, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh tỉnh Hà Giang tổ chức phiên họp quý II trực tuyến với các huyện, thành phố, nhằm sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh, chủ trì hội nghị.

Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh dự họp tại điểm cầu Hà Giang.
Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh dự họp tại điểm cầu Hà Giang.

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của những hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Tuy nhiên, Bạn đại diện HĐQT NHCSXH các cấp đã làm tốt công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị – xã hội trong thực hiện nhiệm vụ của ngành ngân hàng. Nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương thực hiện được trên 108 tỷ đồng, tăng hơn 33 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nguồn ngân sách ủy thác cho vay theo Nghị quyết số 58/2020/NQ-HĐND, về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế vườn hộ và phát triển bền vững cây cam Sành trên địa bàn tỉnh đạt hơn 19 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn tín dụng đạt trên 3.500 tỷ đồng, tăng hơn 296 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng 9% so với đầu năm. Doanh số cho vay đạt 742,2 tỷ đồng/17.034 lượt khách hàng được vay vốn. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho 4.004 hộ nghèo, 2.308 hộ cận nghèo, 2.005 hộ mới thoát nghèo; 4.744 hộ được tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh doanh tại vùng khó khăn. Có 4.784 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường được đầu tư xây dựng. Một số phòng giao dịch đã thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch nguồn vốn đề ra, như: Mèo Vạc, Xín Mần… Ngân hàng đã chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể nhận ủy thác, ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) làm tốt công tác đôn đốc, thu hồi và xử lý đối với nợ quá hạn hơn 3,4 tỷ đồng. Nợ khoanh giảm xuống còn 0,07%/tổng dư nợ.

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh trao Giấy khen của Thống đốc NHCSXH Việt Nam cho các cá nhân.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh trao Giấy khen của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng CSXH Việt Nam cho các cá nhân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh yêu cầu Ban đại diện NHCSXH tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tín dụng chính sách. UBND các huyện, thành phố bán sát Nghị quyết và văn bản chỉ đạo của Ban đại diện NHCSXH tỉnh. Các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH bám sát các chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2021 đối với các huyện được phân công phụ trách, nắm bắt những khó khăn và đưa ra các giải pháp tháo gỡ kịp thời. NHCSXH tỉnh chỉ đạo UBND cấp xã nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện công tác tín dụng đối với những hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác thường xuyên kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của tổ chức chính trị – xã hội cấp dưới và tổ TK&VV trong thực hiện dịch vụ nhận ủy thác với NHCSXH. Tổ chức đào tạo tập huấn cho các đối tượng là trưởng ban giảm nghèo, cán bộ nhận ủy thác, trưởng thôn bản, BQL tổ TK&VV cấp xã. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp người dân hiểu và tiếp cận được các chính sách của T.Ư, địa phương về tín dụng vay vốn. Rà soát, thẩm định điều kiện vay vốn của các hộ có nhu cầu vay vốn theo Nghị quyết số 58/2020/NQ-HĐND, triển khai cho vay, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế vườn hộ, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng. Thường xuyên rà soát đề nghị xử lý rủi ro và các món nợ quá hạn…

Tại hội nghị, 4 tập thể và 20 cá nhân đã có thành tích đóng góp vào kết quả hoạt động của NHCSXH năm 2020 được nhận Giấy khen của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng CSXH Việt Nam.

Tin, ảnh: Văn Quân

* Chiều 9.7, Hội đồng Quản lý (HĐQL) Quỹ đầu tư và phát triển tỉnh tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐQL Quỹ dự và chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh kết luận hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh kết luận hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, Quỹ đã tiếp nhận và thẩm định 6 lượt hồ sơ xin vay vốn, trong đó đã ký hợp đồng và giải ngân cho vay 4 hồ sơ với doanh số cho vay hơn 13 tỷ đồng; tổng thu nợ gốc đạt 121,8% kế hoạch năm và đạt 196,7% so với cùng kỳ năm trước; dư nợ trong hạn là 24,7 tỷ đồng; tiếp nhận 2 hồ sơ xin bảo lãnh và cấp bảo lãnh cho 1 khách hàng với số tiền bảo lãnh là 700 triệu đồng, thu hồi bảo lãnh đến hạn 2,5 tỷ đồng. Đối với kết quả hoạt động tài chính, tổng thu nhập trong 6 tháng đầu năm của Quỹ trên 3,4 tỷ đồng, đạt 35,8% kế hoạch năm; trong đó thu nhập lãi cho vay đầu tư hơn 1,3 tỷ đồng, thu nhập nghiệp vụ nhận ủy thác bảo lãnh tín dụng 66 triệu đồng, thu nhập hoạt động tài chính trên 2 tỷ đồng…

Tại hội nghị, các thành viên HĐQL Quỹ dành nhiều thời gian thảo luận, đồng thời đưa ra một số đề xuất, kiến nghị, tập trung vào các nội dung, như: Đề nghị UBND tỉnh chỉnh sửa một số nội dung trong quy chế ủy thác hoạt động bảo lãnh tín dụng nhằm tạo điều kiện hơn nữa cho các doanh nghiệp; có chỉ đạo định hướng mang tính chiến lược về các lĩnh vực ưu tiên đầu tư phát triển KT – XH; xem xét tập trung nguồn lực và giảm đầu mối quản lý các quỹ ngoài ngân sách để giao nhiệm vụ hoặc ủy thác cho Quỹ thực hiện…

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh đề nghị các thành viên HĐQL Quỹ tiếp tục tuyên truyền, quảng bá các hoạt động của Quỹ đến các chủ đầu tư và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tiếp cận, trợ giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp có nhu cầu vay vốn; mở rộng công tác tiếp xúc khách hàng, phối hợp với các ngành liên quan nắm bắt kịp thời các thông tin nhằm tăng cường mở rộng nghiệp vụ, tăng doanh số cho vay an toàn, thu nợ hiệu quả… Bên cạnh đó, khẩn trương xây dựng và hoàn thiện đề án, điều lệ tổ chức bộ máy, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, báo cáo HĐND tỉnh; xây dựng quy chế tuyển dụng và quản lý lao động tại Quỹ…

Tin, ảnh: TRẦN KẾ

* Chiều 9.7, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Sơ kết thí điểm xây dựng mô hình “Công dân học tập” trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Hội khuyến học tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Lãnh đạo Hội khuyến học tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Toàn tỉnh hiện có 4.059 chi hội khuyến học với trên 300 nghìn hội viên. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Hội đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền và tăng cường phối hợp với các tổ chức, cá nhân triển khai hiệu quả hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Thực hiện tốt Điều lệ hội và kịp thời triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội khuyến học tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tích cực vận động, quyên góp, xây dựng Quỹ khuyến học giúp đỡ học sinh nghèo vươn lên trong học tập. Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”. Từ đầu năm có trên 140 nghìn gia đình đã đăng ký Gia đình học tập, 1.813/3003 dòng họ đăng ký Dòng họ học tập…

Tập trung chỉ đạo, triển khai thí điểm xây dựng mô hình “Công dân học tập” tại 3 huyện, thành phố với 9 xã, phường, thị trấn, kết quả đã lựa chọn được 128 gia đình với 255 công dân tham gia mô hình thí điểm. Tiêu chí, chỉ số đánh giá theo 3 nhóm: Nông dân, Công nhân, Trí thức; chấm điểm theo 4 mức độ đạt được của bản thân từ không có, từ biết đến hiểu và làm được, từ chưa biết đến thành thạo.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, thống nhất nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, Hội tiếp tục triển khai các đề án, chương trình về khuyến học, khuyến tài. Triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án: “Công dân học tập” “Huyện, thành phố học tập”. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, giám sát chất lượng công tác khuyến học và công tác thi đua năm 2021. Nâng cao chất lượng xét, công nhận danh hiệu Gia đình học tập gắn với Gia đình văn hóa.

Tin, ảnh: Khánh Huyền