ĐẠI HỘI CHI BỘ V – QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH HÀ GIANG NHIỆM KỲ 2020-2022

Thực hiện Kế hoạch số 52-KH/ĐUK ngày 13/9/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Hà Giang về việc tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ khối cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh lần thứ 23 nhiệm kỳ 2020 – 2025; Kế hoạch số 26-KH/ĐU ngày 30/9/2019 của Đảng ủy Sở Tài chính về việc tổ chức đại hội các Chi bộ tiến tới Đại hội Đảng bộ Sở Tài Chính nhiệm kỳ 2020-2025. Sáng ngày 24/2/2020 tai Hội trường tầng III Sở Tài chính, Chi bộ V (Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hà Giang) trực thuộc Đảng bộ Sở Tài chính đã tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Tới dự với Đại hội có đồng chí Phùng Thị Hoa – Phó bí thư Đảng ủy Sở Tài chính, Phó Giám đốc Sở, các đồng chí Bí thư các chi bộ thuộc Đảng bộ Sở và Bí thư Chi đoàn Sở Tài chính.

Đồng chí Nguyễn Thị Huỳnh Diệp thông qua Báo cáo Chính trị Đại hội chi bộ V lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Chi Bộ V đến nay gồm 12 Đảng viên chính thức và 01 Đảng viên dự bị. Qua 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 -2020, Chi bộ đã hoàn thành tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng cho các Đảng viên, tạo sự đoàn kết, nhất trí trong nội bộ; Chi bộ đã xây dựng kế hoạch “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh”; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.Bên cạnh đó, Chi bộ đã lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tham mưu cho Hội đồng quản lý ban hành các văn bản, quy chế hoạt động tạo hành lang pháp lý trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Tại Đại hội, các Đảng viên đã hăng hái tham luận để bổ sung các giải pháp nhằng không ngừng phát triển nghiệp vụ, hoàn thành nhiệm vụ chính trị Đại hội đề ra. 

Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã xem xét lựa chọn những Đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ năng lực và trách nhiệm để bầu vào Ban chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Huỳnh Diệp Bí thư Chi bộ,  Cấn Xuân Thảo – Phó Bí thư Chi bộ; Đinh Thị Bích Hạnh – Chi ủy viên.

Ra mắtBan chi Ủy chi Bộ V nhiệmkỳ 2020 – 2022

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí NguyễnThịHuỳnhDiệp – Bí thư Chi bộ V nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy, đồng thời thay mặt tập thể đảng viên Chi bộ V hứa sẽ quyết tâm phát huy tối đa tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã được 100% đảng viên tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Các đại biểu tiến hành bầu cử theo đúng quy định

 

Toàn thể đảng viên chi bộ V

Thùy Linh – Quỹ Đầu tư