Các dự án mời gọi đầu tư

Tại diễn đàn xúc tiến đầu tư năm 2015 được tổ chức tại khách sạn Melia Hà Nội vào chiều 16 / 5, Hà Giang giới thiệu 11 dự án, trong đó có 6 dự án hợp tác đầu tư theo hình thức đối tác công tư, 5 dự án mời gọi thu hút đầu tư (xã hội hóa) đã thu hút sự quan tâm rất lớn của các nhà đầu tư.

​​Tại diễn đàn xúc tiến đầu tư năm 2015 được tổ chức tại khách sạn Melia Hà Nội vào chiều 16 / 5, Hà Giang giới thiệu 11 dự án, trong đó có 6 dự án hợp tác đầu tư theo hình thức đối tác công tư, 5 dự án mời gọi thu hút đầu tư (xã hội hóa) đã thu hút sự quan tâm rất lớn của các nhà đầu tư.

Các dự án hợp tác đầu tư theo hình thức đối tác công tư gồm: 

 

1-Dự án nhà Hợp khối trụ sở các cơ quan, hành chính tỉnh Hà Giang và Trung tâm hội nghị;

2-Dự án các cụm trường chuyên nghiệp của tỉnh;

3-Dự án cấp nước suối Sửu về xã Phong Quang (Vị Xuyên);

4-Dự án bãi đỗ xe tĩnh thành phố Hà Giang;

5-Xây dựng khu thương mại tự do Nà La (khu phi thuế quan);

6-Khu du lịch suối khoáng Thanh Hà.

 

Các dự án mời gọi, thu hút đầu tư (xã hội hóa) gồm:

 

1-Khách sạn Yên Biên thành phố Hà Giang;

2-Khu đô thị Phương Thiện thành phố Hà Giang;

3-Nhà thi đấu thể thao đa năng xã Phong Quang;

4-Tư vấn xây dựng đường hầm xuyên núi thành phố Hà Giang;

5-Xây dựng Trung tâm sản xuất chương trình PT-TH Hà Giang.

  

Tác giả: Thiên Thanh – Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang