Đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn nâng cao hiệu quả hoạt động của các Quỹ Đầu tư phát triển địa phương

Trong 2 ngày 16 và 17/9/2019, hội nghị thường niên các Quỹ Đầu tư phát triển địa phương lần thứ 4 đã diễn ra tại tỉnh Bắc Ninh nhằm đánh giá tình hình và kết quả hoạt động của các Quỹ Đầu tư phát triển năm 2018, đề ra phương hướng, hoạt động năm 2019. Tham dư hội nghị có đại diện Vụ Tài chính Ngân hàng (Bộ Tài chính), Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh cùng lãnh đạo của 44 Quỹ Đầu tư phát triển các địa phương, Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị lần này, nhiều vướng mắc, khó khăn liên quan đến việc triển khai thực hiện các Nghị định 138 và 37 đã được các Quỹ ĐTPT địa phương thẳng thắn trao đổi, đề xuất, kiến nghị với đại diện Bộ Tài chính nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại, đồng thời nghiên cứu, bổ sung những nội dung quy định mới để phù hợp với yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát và góp phần phát triển hệ thống Quỹ ĐTPT địa phương. Có 04 nhóm chính sách đề xuất tại Nghị định được nêu ra, đó là: Nhóm chính sách về hoàn thiện mô hình tổ chức hoạt động của Quỹ; Nhóm chính sách về tăng quỹ mô và hiệu quả hoạt động; Nhóm chính sách về nâng cao hiệu quả cho vay; Nhóm chính sách về hoàn thiện cơ chế quản lý và giám sát.

Bên cạnh các nhóm chính sách đề xuất sửa đổi, bổ sung tại Nghị định, các ý kiến tham luận cũng đã tập trung vào các vấn đề như: Huy động vốn theo nghị định mới, cho vay đầu tư, đầu tư trực tiếp, các vấn đề về thuế TNDN, cơ chế tiền lương, thưởng, BHXH, xếp hạng doanh nghiệp…Đại biểu Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định, Đăk Lăk, Thanh Hoá, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Quảng Nam có kiến nghị về chính sách thuế đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương, xác định rõ cơ chế hoạt động của Quỹ để thực hiện; Đại biểu Quỹ ĐTPT Đà Nẵng kiến nghị Trung ương, bộ ngành liên quan xác định rõ mô hình hoạt động của Quỹ theo hướng là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ hoàn toàn nhưng công tác quản trị như Doanh nghiệp Nhà nước. Bên cạnh đó, nhiều vấn đề tồn tại và những giải pháp tháo gỡ khó khăn được nêu ra như: Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước cần sớm ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết Nghị định số 138  và Nghị định số 37 về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương, có các biểu mẫu cụ thể đính kèm; quy định và hướng dẫn cách tính toán mức lãi suất cho vay tối thiểu để các Quỹ thống nhất thực hiện. Tăng mức vốn điều lệ tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương nhằm nâng cao năng lực tài chính đáp ứng yêu cầu các mặt hoạt động trong thời kỳ mới. Hoàn thiện khung pháp lý trong hoạt động tín dụng; nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm thông tin tín dụng; hỗ trợ đào tạo cán bộ chuyên môn về công tác tín dụng. Ban hành các văn bản hướng dẫn về việc phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với hoạt động cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển; quy định và hướng dẫn cụ thể để bảo đảm tính thống nhất và phù hợp với các quy định pháp luật trong việc xử lý tài sản bảo đảm, thu hồi nợ tiền vay trong hệ thống Quỹ. Đồng thời tăng thẩm quyền xử lý rủi ro cho Quỹ.

Liên quan đến các tham luận, kiến nghị tại Hội nghị, Ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng (Bộ Tài chính) nhấn mạnh: Bộ Tài chính sẽ tập hợp các ý kiến tham luận của các Quỹ để nghiên cứu, làm cơ sở để hoàn thiện, bổ sung Nghị định thay thế. Đề nghị Lãnh đạo các địa phương cần tạo điều kiện cho các Quỹ hoạt động đặc biệt đối với công tác đầu tư trực tiếp, cho vay; giao cho các Qũy cho vay đối với các dự án ngân sách để giảm bớt áp lực ngân sách đối với địa phương; các Quỹ thay mặt UBND tỉnh,thành phố huy động các nguồn vốn từ tổ chức quốc tế; sau khi có nghị định mới thay thế Nghị định 138 và 37 tập trung chỉ đạo các Quỹ xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.

Hội nghị các Quỹ Đầu tư phát triển địa phương là sự kiện thường niên đánh giá hoạt động trong năm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động góp phần vào sự phát triển chung của từng địa phương nói riêng và cả nước nói chung.

Trước đó, trong khuôn khổ hội nghị các Quỹ Đầu tư phát triển địa phương năm 2019 đã diễn ra các hoạt động giao lưu thể thao giữa các Quỹ với các môn thi đấu như: Cầu lông, Bóng bàn, Bóng đá, Kéo co. Kết thúc hội thao, ngôi vị nhất toàn đoàn đã thuộc về đoàn Quỹ ĐTPT tỉnh Bắc Giang./.

Xuân Thuỳ