QUỸ ĐTPT TỈNH HÀ GIANG – Dự Hội nghị giao ban lần 2 tại Thành Phố Cần Thơ

Để duy trì tinh thần học tập, trao đổi hoạt động của các Quỹ đầu tư phát triển theo quy định pháp luật nhằm đáp ứng sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Quỹ đầu tư phát triển địa phương. Ngày 29/03/2019, Ban điều hành Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Hà Giang do đồng chí Nguyễn Thị Huỳnh DiệpGiám đốc làm trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị được tổ chức tại thành phố Cần Thơ.

Tại hội nghị, Lãnh đạo các Quỹ đã thảo luận về việc thành lập Hiệp hội các Quỹ và đã bầu ra được ban đại diện để tháng 6/2019 sẽ ra mắt chính thức tại Hội nghị thường niên các Quỹ đầu tư phát triển địa phương được tổ chức tại tỉnh Bắc Ninh. Ngoài ra, hội nghị triển khai một số văn bản trả lời của các Bộ liên qua đến hoạt động của Quỹ ĐTPT đại phương, đặc biệt là trong các lĩnh vực thành lập công ty, góp vốn đầu tư kinh doanh bất động sản và các hoạt động khác của Quỹ.

Dự giao ban lần II có 37 Quỹ Đầu tư phát triển địa phương, tại hội nghị đã có nhiều ý kiến của các Quỹ tham gia thảo luận sôi nổi, chia sẻ kinh nghiệm cũng như nghiệp vụ chuyên môn.

Theo đó Quỹ đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ đã chia sẻ những thành quả và kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp, những quy trình, thủ tục đầu tư trực tiếp đã được Quỹ thực hiện trong những năm qua. Tính đến thời điểm hiện tại, Quỹ đã đầu tư trực tiếp được 09 dự án, trong đó được UBND thành phố Cần Thơ giao 06 dự án, Quỹ trực tiếp đấu giá 01 dự án và nhận chuyển nhượng của nhà đầu tư khác 02 dự án. Trong đó, có 07 dự án dân cư với tổng diện tích khoảng 80ha (2.774 lô đất) với tổng mức đầu tư 3.097 tỷ đồng. Đồng thời, Quỹ đã tổ chức cho các đoàn đi thăm quan trực tiếp các dự án đang được triển khai tại thành phố Cần Thơ và tham gia các hoạt động thể thao bên lề Hội nghị.

Lãnh đạo các Quỹ thăm dự án đầu tư trực tiếp của Quỹ ĐTPT Cần thơ

Cũng trong chương trình công tác, từ ngày 02/4 đến ngày 04/4/2019 đoàn đã giao lưu, học tập kinh nghiệm tại Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế. Tham khảo một số tài liệu liên quan đến việc kiện toàn Quỹ đầu tư phát triển và BLTD cho DNNVV tỉnh Thừa Thiên Huế để chia tách thành Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV tỉnh Thừa Thiên Huế. Quỹ đầu tư phát triển nhận ủy thác hoạt động Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ đó vận dụng vào tình hình hoạt động thực tế của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Hà Giang trong thời gian tới./.

                                                                 Nguyễn Bùi Thương- Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hà Giang.