GIAO BAN KHỐI GIAO ƯỚC THI ĐUA NGÂN HÀNG – TÍN DỤNG NĂM 2020

Trong khuôn khổ các nội dung hoạt động của Khối giao ước thi đua (GƯTĐ) Ngân hàng – Tín dụng, thực hiện nhiệm vụ thi đua năm 2020, ngày 03/7/2020 vừa qua tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển tỉnh Hà Giang, khối GƯTĐ Ngân hàng – Tín dụng đã tổ chức hội nghị giao ban định kỳ năm 2020. Nội dung chính là bàn giao trưởng khối và ký GƯTĐ năm 2020. Tham dự có đại diện Lãnh đạo 7 đơn vị thành viên trong khối bao gồm: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển tỉnh Hà Giang; Ngân hàng TMCP Công thương tỉnh Hà Giang; Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt tỉnh Hà Giang; Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Giang; Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Giang; Chi nhánh Ngân hàng phát triển Hà Giang; Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hà Giang.

Tại Hội nghị, Trưởng khối năm 2019 là Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Hà Giang đã thông qua tóm tắt báo cáo hoạt động của khối và báo cáo tình hình tài chính năm 2019; Thông báo số 17/TB-HĐTĐKT ngày 06/2/2020 của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh về việc chuẩn y Trưởng, Phó Trưởng các khối GƯTĐ tỉnh Hà Giang năm 2020 và tiến hành bàn giao nhiệm vụ Trưởng khối. Được sự tín nhiệm và phân công của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, năm 2020 Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hà Giang giữ nhiệm vụ Trưởng khối Ngân hàng – Tín dụng; Phó trưởng khối là Ngân hàng TMCP Công thương tỉnh Hà Giang.

Đại diện Lãnh đạo Ngân hàng TMPC Đầu tư và phát triển  trao quà lưu niệm bàn giao nhiệm vụ Trưởng khối, Phó khối

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại diện Lãnh đạo Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hà Giang – đơn vị Trưởng khối GƯTĐ hứa hẹn trong nhiệm kỳ sẽ củng cố và duy trì tốt các phong trào thi đua, phấn đấu đưa Khối dẫn đầu các khối GƯTĐ thuộc tỉnh, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu hoạt động trọng tâm năm 2020 sẽ thực hiện tốt công tác anh sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa và từ thiện nhân đạo.

Hội nghị được thông qua dự thảo quy chế hoạt động và kế hoạch hoạt động của Khối năm 2020. Theo đó, trưởng khối yêu cầu các đơn vị thành viên trong khối nghiêm túc thực hiện lập và nộp kế hoạch hoạt động, báo cáo sơ kết, tổng kết của đơn vị về trưởng khối đúng thời gian để công tác đánh giá, tổng hợp và trình Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh được diễn ra kịp thời, đúng quy định.

Cũng trong nội dung chương trình hội nghị đã diễn ra lễ ký kết giao ước thi đua và phát động phong trào thi đua năm 2020 tới toàn thể các đơn vị thành viên Khối GƯTĐ Ngân hàng – Tín dụng, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế, chính trị năm 2020 đã được đề ra.

Tin, ảnh: Công Thành – Phòng HCTH