Giới thiệu

Hoạt động Đảng, Đoàn thể, Phong trào

Hoạt động Đảng, Đoàn thể, Phong trào

Định hướng phát triển

Với chức năng  nhiệm vụ là một tổ chức Tài chính tại địa phương, là một công cụ giúp UBND tỉnh có các giải pháp tài chính trong công tác điều hành, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong những năm tới Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Hà Giang tập trung vào các lĩnh vực sau:

Xem tiếp...

Chức năng nhiệm vụ

- Huy động vốn trung và dài hạn của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; Phát hành trái phiếu chính quyền địa phương theo ủy quyền của UBND tỉnh

- Sử dụng vốn chủ sở hữu, vốn nhận ủy thác đúng mục đích, có hiệu quả, thu hồi kịp thời, đầy đủ cả nợ gốc và nợ lãi; Đảm bảo an toàn và phát triển vốn; tự bù đắp chi phí và tự chịu rủi ro.

Xem tiếp...

Quá trình hình thành

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hà Giang là một tổ chức tài chính Nhà nước thuộc UBND tỉnh Hà Giang, thực hiện chức năng đầu tư phát triển và đầu tư tài chính theo quy định của pháp luật. Quỹ có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đối kế toán riêng, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Xem tiếp...

Ảnh thành lập Quỹ

Bộ ảnh thành lập Quỹ.

Xem tiếp...

Lãnh đạo tỉnh Hà giang quan tâm tới các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm ngày doanh nhân Việt nam 13/10/2015.

Ghi nhận  sự đóng góp sức lực, trí tuệ của các Doanh nghiệp, Doanh nhân trên địa bàn cho sự phát triển của tỉnh Hà Giang, ngày 12/10/2015, Tại Công ty TM Hùng Cường, KM 17- Vị Xuyên, UBND tỉnh cùng với Hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Giang đã tổ chức Lễ tọa đàm kỷ niệm 70 năm ngày Doanh nhân Việt nam ( 13/10/1945-13/10/2015). 70 năm trước, ngày 13-10-1945, Bác Hồ kính yêu đã gửi thư cho giới Doanh nhân động viên họ tham gia cứu quốc, góp phần kiến thiết đất nước vừa giành lại từ tay thực dân. Xác lập lại vị thế của giới Doanh nhân cũng như những đóng góp to lớn vào quá trình đi lên của đất nước. Năm 2004, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chọn ngày 13-10 hàng năm là Ngày Doanh nhân Việt Nam. Kể từ khi có Ngày Doanh nhân Việt Nam, cộng đồng Doanh nhân nước ta không ngừng lớn mạnh và khẳng định vai trò của mình.

Xem tiếp...

Bạn đang ở trang: Trang chủ Giới thiệu