Giới thiệu

Hoạt động Đảng, Đoàn thể, Phong trào

Hoạt động Đảng, Đoàn thể, Phong trào

Định hướng phát triển

Với chức năng  nhiệm vụ là một tổ chức Tài chính tại địa phương, là một công cụ giúp UBND tỉnh có các giải pháp tài chính trong công tác điều hành, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Định hướng phát triển của  Quỹ Đầu tư, Phát triển đất & BLTD Hà Giang trong những năm tới là:

Xem tiếp...

Chức năng nhiệm vụ

- Tiếp nhận vốn từ Ngân sách tỉnh; vốn tài trợ, viện trợ; vốn góp, vốn huy động trung và dài hạn của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. 

- Tiếp nhận, quản lý nguồn vốn uỷ thác từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động theo hợp đồng uỷ thác; phát hành trái phiếu chính quyền địa phương theo uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh để huy động vốn cho ngân sách tỉnh.

Xem tiếp...

Quá trình hình thành

Quỹ đầu tư, phát triển đất và bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang là một tổ chức tài chính Nhà nước thuộc UBND tỉnh Hà Giang có chức năng đầu tư tài chính, đầu tư phát triển; Quản lý Quỹ phát triển đất, Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nhận ủy thác  quản lý Quỹ phát triển nhà ở, Quỹ  hỗ trợ  phát triển Hợp tác xã, các Quỹ tài chính khác trên địa bàn tỉnh và thực hiện những nhiệm vụ do UBND tỉnh phân giao. 

Xem tiếp...

Ảnh thành lập Quỹ

Bộ ảnh thành lập Quỹ.

Xem tiếp...

Lãnh đạo tỉnh Hà giang quan tâm tới các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm ngày doanh nhân Việt nam 13/10/2015.

Ghi nhận  sự đóng góp sức lực, trí tuệ của các Doanh nghiệp, Doanh nhân trên địa bàn cho sự phát triển của tỉnh Hà Giang, ngày 12/10/2015, Tại Công ty TM Hùng Cường, KM 17- Vị Xuyên, UBND tỉnh cùng với Hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Giang đã tổ chức Lễ tọa đàm kỷ niệm 70 năm ngày Doanh nhân Việt nam ( 13/10/1945-13/10/2015). 70 năm trước, ngày 13-10-1945, Bác Hồ kính yêu đã gửi thư cho giới Doanh nhân động viên họ tham gia cứu quốc, góp phần kiến thiết đất nước vừa giành lại từ tay thực dân. Xác lập lại vị thế của giới Doanh nhân cũng như những đóng góp to lớn vào quá trình đi lên của đất nước. Năm 2004, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chọn ngày 13-10 hàng năm là Ngày Doanh nhân Việt Nam. Kể từ khi có Ngày Doanh nhân Việt Nam, cộng đồng Doanh nhân nước ta không ngừng lớn mạnh và khẳng định vai trò của mình.

Xem tiếp...

Bạn đang ở trang: Trang chủ Giới thiệu