Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư và phát triển tỉnh họp phiên quý I/2019

Ngày 9/5 Hội đồng Quản lý Quỹ đầu tư và phát triển tỉnh Hà Giang đã tổ chức họp phiên quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2019 và xem xét một số nội dung quan trọng trong công tác hoạt động của Quỹ. Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ đầu tư và phát triển tỉnh Hà Giang, chủ trì phiên họp.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh phát biểu kết luận Phiên họp
Quý I/2019, Quỹ đầu tư phát triển tỉnh đã tiếp nhận và thẩm định 5 hồ sơ xin vay vốn, giải ngân vay vốn cho 4 khách hàng. Doanh số cho vay đạt 8.800 triệu đồng; dư nợ cho vay là 41.439,9 triệu đồng; tỷ lệ nợ quá hạn đạt 3,9% trên tổng dư nợ. Ban điều hành Quỹ đã tìm kiếm, khảo sát một số dự án đầu tư mới… Trong quý đã được UBND tỉnh cấp 7 tỷ đồng thu hồi khoản nợ ứng vốn quá hạn của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu kinh tế tỉnh, chuyển sang vốn điều lệ của Quỹ. Số dư bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa là 620 triệu đồng, bằng 3,6% so với cùng kỳ năm 2018. Thu nhập từ hoạt động Quỹ đầu tư là 1.132,5 triệu đồng; đã giải ngân cho vay mới 8,8 tỷ đồng, thu nợ 10,2 tỷ đồng, số dư nợ tại thời điểm báo cáo là 41,4 tỷ đồng, công tác thu nợ, lãi thực hiện định kỳ đúng hạn; Thu lãi tiền gửi tại ngân hàng đạt bình quân mức 4,6%/ năm, doanh thu quý I/2019 là 264 triệu đồng, thu nhập từ hoạt động nhận ủy thác Quỹ bảo lãnh tín dụng các khoản nợ vay bắt buộc là 14,5 triệu đồng…
Kết luận Phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh yêu cầu: Thành viên Quỹ đầu tư và phát triển tỉnh cần nghiêm túc tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa báo cáo 10 năm hoạt động của Quỹ đầu tư và phát triển đất và bảo lãnh tín dụng hoàn thành vào ngày 12/5. Về nhiệm vụ quý II, đề nghị Quỹ điều chỉnh chỉ tiêu, số liệu báo cáo kế hoạch tài chính năm 2019, Ban giám đốc Quỹ phải chủ động trong công tác phối hợp với các cơ quan chức năng tích cực tiếp cận, khai thác khách hàng, tìm kiếm dự án đầu tư để nâng cao doanh số hoạt động và phát triển các mặt nghiệp vụ. Rà soát lại nhiệm vụ, thay đổi về tư duy, xây dựng phương án hoạt động bám sát quy hoạch chung của tỉnh và các huyện, thành phố, có kiến nghị cụ thể với UBND tỉnh bố trí tăng ngân sách ủy thác để quỹ thuận lợi hơn trong hoạt động. Tăng cường ứng dụng CNTT vào điều hành hoạt động, xây dựng lịch làm việc cụ thể cho từng tháng, quý, đề xuất với Hội đồng quản lý quỹ. Đối với các đề xuất của Quỹ đầu tư và phát triển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh đồng tình với kiến nghị về sửa chữa trụ sở, đảm bảo an toàn cơ quan và đảm bảo nhu cầu làm việc của Quỹ và các quy định chung của tỉnh. Đối với việc xây dựng bảng lương, thưởng cần căn cứ vào mức độ hoàn thành công việc, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả. Về tờ trình ban hành Quy chế xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động yêu cầu các thành viên tiếp tục bổ xung ý kiến hoàn thiện và ban hành./.
Đình Anh – hagiangtv.vn