HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020

 

Hội nghị Người lao động là hoạt động thường niên của Quỹ Đầu tư phát triển nhằm tạo điều kiện cho người lao động có cơ hội đối thoại trực tiếp với Lãnh đạo Ban điều hành Quỹ, từ đó phát huy quyền dân chủ, được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách  nhiệm của mình.

Chiều ngày 27/02/202, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hà Giang đã phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn Sở Tài Chính tỉnh Hà Giang tổ chức hội nghị người lao động năm 2020.

Đồng chủ trì hội nghị Bà Nguyễn Thị Huỳnh Diệp – Giám đốc Quỹ, đại diện người sử dụng lao động Bà Lê Thị Lan Hương –Phó chủ tịch công đoàn, Trưởng ban nữ công Sở tài chính , đại diện cho người lao động.

Hội nghị có Ông Cấn Xuân Thảo – Phó Giám đốc Quỹ và toàn thể người lao động đang làm việc tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hà Giang.

Hội nghị đã nghe Bà Nguyễn Thị Huỳnh Diệp – Giám đốc Quỹ báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2019, tổng kết đánh giá kết quả hoạt động năm 2019 đồng thời nêu ra những phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ. Trong năm 2019, tình hình nền kinh tế có nhiều khó khăn, nhiều cơ chế chính sách thay đổi do đó ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động của Quỹ nhưng tập thể người lao động Quỹ đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng chí Giám đốc cũng đã chỉ ra những khó khăn, thách thức trong thời gian tới và đưa ra những nhiệm vụ cụ thể đòi hỏi Lãnh đạo Ban điều hành Quỹ và tập thể người lao động phải phấn đấu nhiều hơn nữa để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2020.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, hội nghị đã thảo luận và đưa ra những giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2020 và trình bày một số đề xuất liên quan đến quyền lợi chính đáng của người lao động như: Công tác quản lý điều hành, cải thiện điều kiện làm việc, quyền lợi và chế độ của người lao động … Bà Nguyễn Thị Huỳnh Diệp Giám đốc Quỹ – đại diện Người sử dụng lao động đã trực tiếp giải đáp các đề xuất, kiến nghị của người lao động một cách thỏa đáng, cởi mở. Bà cũng nhấn mạnh và khẳng định “Ban lãnh đạo Quỹ luôn coi trọng nguồn nhân lực là yếu tố quyết định. Ngoài ra, Ban lãnh đạo Quỹ luôn chú trọng chăm lo đến sức khỏe, tinh thần cho người lao động như hàng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tổ chức thăm quan nghỉ mát. Thực hiện các chế độ chính sách BHXH, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp…. phối hợp tốt với Ban Chấp hành Công đoàn Sở tài chính tổ chức phong trào thi đua và các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao để cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động nâng cao đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần cho người người lao động”.

Hội nghị được nghe báo cáo về kết quả tình hình hoạt động và tài chính Công đoàn năm 2019 Bà Lê Thị Lan Hương – Phó chủ tịch công đoàn, Trưởng ban nữ công Sở tài chính.

Hội nghị cũng đã kiện toàn lại Ban thanh tra nhân dân đại diện cho toàn thể người lao động trong việc giám sát thực hiện chính sách, pháp luật của Quỹ trên cơ sở kế thừa nhân sự của ban thanh tra nhân dân được hội nghị người lao động năm 2018 bầu.

 

Hội nghị lần này, Giám đốc Quỹ (người sử dụng lao động) và Phó Chủ tịch công đoàn Sở tài chính (đại diện tập thể người lao động) đã thực hiện ký kết Thỏa ước lao động tập thể và phát động phong trào thi đua đến toàn thể người lao động tạo sự đồng thuận, đoàn kết, hăng hái, quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020.

Hội nghị Người lao động năm 2020 đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự đồng lòng của tập thể người lao động Quỹ, Các TP nghiệp vụ quỹ đại diện cho từng phòng đã ký cam kết thực hiện phong trào thi đua do Giám đốc Quỹ phát động. Phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, chung sức vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 tạo đà vững chắc cho những năm tiếp theo; tiếp tục xây dựng Quỹ  ngày một phát triển.

Tin, bài: Thu Huyền

   Một số hình ảnh hội nghị