LẾ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI VÀ CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC CỦA CHI BỘ V- QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH HÀ GIANG

Ngày 19/12/2019 Chi bộ V – Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hà Giang tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Đặng Mỹ Hạnh và chuyển đảng chính thức cho Đảng viên dự bị Đỗ Thị Dịu.

Buổi lễ diễn ra trong không khí long trọng và trang nghiêm theo đúng nghi thức. Trước lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Đặng Mỹ Hạnh đã tuyên thề tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội, liên hệ chặt chẽ với nhân dân;…

Đồng chí Đỗ Thị Dịu được đồng chí Giám đốc Quỹ trao quyết định Đảng viên chính thức.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Huỳnh Diệp Giám đốc Quỹ chúc mừng các đồng chí được kết nạp và chuyển đảng chính thức trong đợt này, chúc Chi bộ V có thêm Đảng viên, có thêm sức mạnh, sẽ ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời mong muốn các đồng chí Đảng viên mới và đảng viên chính thức được trao quyết định kỳ này phát huy được quyền hạn của người Đảng viên, tiếp tục nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng; hăng hái, nhiệt tình trong công tác; luôn là lực lượng tiên phong trong các hoạt động. Đồng thời bố trí xắp xếp tốt công việc gia đình, cơ quan để đảm bảo hài hòa hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Đ/c Đăng Mỹ Hạnh đọc lời tuyên thệ
Toàn cảnh buổi lễ

Thùy Linh