Lĩnh vực hoạt động

Huy động vốn

Là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các ngân hàng thương mại; các nguồn vốn đầu tư nước ngoài thông qua các dự án của Chính phủ.

Xem tiếp...

Cho vay đầu tư

Các dự án trong danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc đối tượng đầu tư trực tiếp và cho vay đầu tư của Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Hà Giang ban hành theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang

Xem tiếp...

Các dự án mời gọi đầu tư

Tại diễn đàn xúc tiến đầu tư năm 2015 được tổ chức tại khách sạn Melia Hà Nội vào chiều 16 / 5, Hà Giang giới thiệu 11 dự án, trong đó có 6 dự án hợp tác đầu tư theo hình thức đối tác công tư, 5 dự án mời gọi thu hút đầu tư (xã hội hóa) đã thu hút sự quan tâm rất lớn của các nhà đầu tư.

Xem tiếp...

Đầu tư trực tiếp

Là các dự án đầu tư thuộc danh mục các lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn, UBND tỉnh quyết định.

Xem tiếp...

Ủy thác và nhận ủy thác

Nhận ủy thác thực hiện các hoạt động về tài chính: Thu hồi vốn của nhà nước tại các doanh nghiệp, hoạt động phát triển quỹ đất, quỹ nhà ở; Hoạt động bảo lãnh tín dụng và các hoạt động tài chính khác.

Xem tiếp...

Quỹ Bảo lãnh tín dụng

Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được xếp vào loại doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật

Xem tiếp...

Nhiệm vụ khác

Nhiệm vụ khác

Bạn đang ở trang: Trang chủ Lĩnh vực hoạt động