Lĩnh vực hoạt động

Huy động vốn

Là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các ngân hàng thương mại; các nguồn vốn đầu tư nước ngoài thông qua các dự án của Chính phủ.

Xem tiếp...

Cho vay đầu tư

Các dự án trong danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc đối tượng đầu tư trực tiếp và cho vay đầu tư của Quỹ Đầu tư, Phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang ban hành theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang 

Xem tiếp...

Các dự án mời gọi đầu tư

Tại diễn đàn xúc tiến đầu tư năm 2015 được tổ chức tại khách sạn Melia Hà Nội vào chiều 16 / 5, Hà Giang giới thiệu 11 dự án, trong đó có 6 dự án hợp tác đầu tư theo hình thức đối tác công tư, 5 dự án mời gọi thu hút đầu tư (xã hội hóa) đã thu hút sự quan tâm rất lớn của các nhà đầu tư.

Xem tiếp...

Đầu tư trực tiếp

Quỹ tiến hành thẩm định, phân tích, đánh giá hiệu quả và khả năng hoàn vốn của dự án đầu tư trước khi quyết định hoặc trình Hội đồng quản lý và UBND Tỉnh ra quyết định đầu tư theo thẩm quyền.

Xem tiếp...

Ủy thác và nhận ủy thác

Nhận ủy thác thực hiện các hoạt động về tài chính: Thu hồi vốn của nhà nước tại các doanh nghiệp, hoạt động phát triển quỹ đất, quỹ nhà ở; Hoạt động bảo lãnh tín dụng và các hoạt động tài chính khác.

Xem tiếp...

Quỹ phát triển đất

Tổ chức phát triển quỹ đất, các tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; các tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện đầu tư tạo quỹ đất, quỹ nhà tái định cư theo quy hoạch; Ứng vốn cho ngân sách nhà nước chi các khoản hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất.

Xem tiếp...

Quỹ Bảo lãnh tín dụng

Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được xếp vào loại doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật

Xem tiếp...

Bạn đang ở trang: Trang chủ Lĩnh vực hoạt động