Huy động vốn

Huy động vốn

Là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các ngân hàng thương mại; các nguồn vốn đầu tư nước ngoài thông qua các dự án của Chính phủ.

Xem tiếp...

Bạn đang ở trang: Trang chủ Lĩnh vực hoạt động Huy động vốn