Quỹ phát triển đất

Quỹ phát triển đất

Tổ chức phát triển quỹ đất, các tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; các tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện đầu tư tạo quỹ đất, quỹ nhà tái định cư theo quy hoạch; Ứng vốn cho ngân sách nhà nước chi các khoản hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất.

Xem tiếp...

Bạn đang ở trang: Trang chủ Lĩnh vực hoạt động Quỹ phát triển đất