Nhận ủy thác và ủy thác

Ủy thác và nhận ủy thác

Nhận ủy thác thực hiện các hoạt động về tài chính: Thu hồi vốn của nhà nước tại các doanh nghiệp, hoạt động phát triển quỹ đất, quỹ nhà ở; Hoạt động bảo lãnh tín dụng và các hoạt động tài chính khác.

Xem tiếp...

Bạn đang ở trang: Trang chủ Lĩnh vực hoạt động Nhận ủy thác và ủy thác