Thông tin lãi xuất cho vay

 

Để giảm bớt khó khăn cho Doanh nghiệp và các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà giang, Phù hợp với xu hướng tăng trưởng tín dụng và mặt bằng lãi suất chung. Ngày 01/01/2015 Phó chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch HĐQL Quỹ đã ký quyết định điều chỉnh giảm mức lãi suất cho vay đầu tư tại Quỹ Đầu tư, Phát triển đất & BLTD tỉnh Hà Giang như sau:

1. Đối với các khoản vay đầu tư trong danh mục ban hành tại Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 13/8/2014 của UBND tỉnh  Hà Giang:

- Lãi suất cho vay ngắn hạn (đến 12 tháng): 7,0 %/ năm;

- Lãi suất cho vay trung hạn (từ 13 - 24 tháng): 8 %/ năm;

- Lãi suất cho vay dài hạn (trên 24 tháng): 9 %/ năm.

2. Đối với các khoản vay đầu tư vào lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn theo Nghị quyết 47/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hà Giang:

- Lãi suất cho vay ngắn hạn (đến 12 tháng): 6,0 %/ năm;

- Lãi suất cho vay trung hạn (từ 13 - 24 tháng): 7 %/ năm;

- Lãi suất cho vay dài hạn (trên 24 tháng): 8 %/ năm.

Mức lãi suất cho vay trên được áp dụng từ ngày 01/01/2015  Không áp dụng để điều chỉnh giảm lãi suất đối với các khoản cho vay đã phát sinh trước đó.

Với mức lãi suất ưu đãi như trên là cơ hội để các Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn vay, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành các công trình đầu tư trọng điểm của tỉnh./.

 

Bạn đang ở trang: Trang chủ Lĩnh vực hoạt động Cho vay đầu tư Data-Articles Thông tin lãi xuất cho vay