Đầu tư trực tiếp

Các dự án mời gọi đầu tư

Tại diễn đàn xúc tiến đầu tư năm 2015 được tổ chức tại khách sạn Melia Hà Nội vào chiều 16 / 5, Hà Giang giới thiệu 11 dự án, trong đó có 6 dự án hợp tác đầu tư theo hình thức đối tác công tư, 5 dự án mời gọi thu hút đầu tư (xã hội hóa) đã thu hút sự quan tâm rất lớn của các nhà đầu tư.

Xem tiếp...

Đầu tư trực tiếp

Là các dự án đầu tư thuộc danh mục các lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn, UBND tỉnh quyết định.

Xem tiếp...

Bạn đang ở trang: Trang chủ Lĩnh vực hoạt động Đầu tư trực tiếp