Đầu tư trực tiếp

Các dự án mời gọi đầu tư

Tại diễn đàn xúc tiến đầu tư năm 2015 được tổ chức tại khách sạn Melia Hà Nội vào chiều 16 / 5, Hà Giang giới thiệu 11 dự án, trong đó có 6 dự án hợp tác đầu tư theo hình thức đối tác công tư, 5 dự án mời gọi thu hút đầu tư (xã hội hóa) đã thu hút sự quan tâm rất lớn của các nhà đầu tư.

Xem tiếp...

Đầu tư trực tiếp

Quỹ tiến hành thẩm định, phân tích, đánh giá hiệu quả và khả năng hoàn vốn của dự án đầu tư trước khi quyết định hoặc trình Hội đồng quản lý và UBND Tỉnh ra quyết định đầu tư theo thẩm quyền.

Xem tiếp...

Bạn đang ở trang: Trang chủ Lĩnh vực hoạt động Đầu tư trực tiếp