Phát huy vai trò, sức mạnh của nhân dân trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra khu vực 385/2, xã Xín Cái (Mèo Vạc). Ảnh: Tư liệu

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra khu vực 385/2, xã Xín Cái (Mèo Vạc). Ảnh: Tư liệu

Nhân dịp UBND tỉnh tổ chức sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân (giai đoạn 2009 – 2019), phóng viên (P/V) Báo Hà Giang có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về những kết quả đạt được, giải pháp thời gian tới.

 

Nhân dịp UBND tỉnh tổ chức sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân (giai đoạn 2009 – 2019), phóng viên (P/V) Báo Hà Giang có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về những kết quả đạt được, giải pháp thời gian tới.

P/V: Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật trong quá trình lãnh, chỉ đạo thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân trên địa bàn tỉnh thời gian qua?

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn: Nhiều năm qua, việc thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân được cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP – AN ở địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra khu vực 385/2, xã Xín Cái (Mèo Vạc). Ảnh: Tư liệu
Kiểm tra khu vực 385/2, xã Xín Cái (Mèo Vạc). Ảnh: Tư liệu

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới (ANBG) Quốc gia; tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quân dân, xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững chắc.

Qua 10 năm (2009 – 2019) thực hiện, dưới sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, cùng sự đầu tư của Nhà nước, sự vào cuộc của các đoàn thể và nhân dân, trong đó có sự đóng góp quan trọng của lực lượng BĐBP, diện mạo của tỉnh và khu vực biên giới đổi thay rõ rệt: Kết cấu hạ tầng được xây dựng khang trang, đồng bộ: điện, đường, trường, trạm và trụ sở các xã, thị trấn biên giới được nâng cấp; an ninh xã hội nơi biên giới ổn định và giữ vững. Từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, từ đó thu hẹp khoảng cách xã, thị trấn biên giới với vùng nội địa; kịp thời động viên, khích lệ nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bám trụ nơi biên giới, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giữ gìn biên cương Tổ quốc; quan hệ hợp tác đồn – trạm, mối quan hệ giữa chính quyền, nhân dân 2 bên biên giới phát triển.

P/V: Vậy, kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Ngày Biên phòng trên địa bàn tỉnh là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn: Qua quá trình thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, tỉnh ta rút ra những bài học kinh nghiệm, đó là: Phải tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ biên giới. Việc triển khai thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân phải đặt dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của cấp ủy, sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của chính quyền các cấp; trong đó, BĐBP là lực lượng nòng cốt, chuyên trách. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đặc biệt vai trò các già làng, trưởng bản, người có uy tín; huy động mọi nguồn lực cho nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới; xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị. 

Cán bộ, chiến sỹ Đồn BP Bản Máy và Dân quân xã Bản Máy (Hoàng Su Phì) kiểm tra cột mốc biên giới.                      ảnh: Tiến Thắng
Cán bộ, chiến sỹ Đồn BP Bản Máy và Dân quân xã Bản Máy (Hoàng Su Phì) kiểm tra cột mốc biên giới. ảnh: Tiến Thắng

Vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước phù hợp với đặc điểm, điều kiện khu vực biên giới của tỉnh. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bà con; quan tâm xây dựng kết cấu hạ tầng điện, đường, trường, trạm trên tuyến biên giới; qua đó, tạo điều kiện cho bà con yên tâm phát triển kinh tế, là chỗ dựa cho BĐBP trong thực hiện nhiệm vụ.

Thành công của tỉnh đó là, việc đưa cán bộ Biên phòng tăng cường các xã, thị trấn biên giới và cán bộ, đảng viên các Đồn Biên phòng dự sinh hoạt chi bộ thôn, xóm ở khu vực biên giới. Từ đó, góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh trên địa bàn biên giới, xóa được thôn, bản trắng đảng viên; tạo niềm tin của bà con với cấp ủy, chính quyền địa phương và BĐBP.

P/V: Cần có giải pháp gì để tiếp tục thực hiện hiệu quả Ngày Biên phòng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn: Để tiếp tục thực hiện tốt Ngày Biên phòng trên địa bàn tỉnh, cấp ủy, chính quyền và BĐBP cần phải:

 – Tiếp tục quán triệt và thực hiện các quyết định, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ANBG.

– Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ biên giới. Hình thức, biện pháp tuyên truyền phải phù hợp, sát thực tế địa bàn.

– Phát huy nội lực, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển KT-XH, đặc biệt là kết cấu hạ tầng trên địa bàn biên giới. Quan tâm đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân khu vực biên giới, nhất là các xóm, bản vùng cao, vùng sâu, giáp biên giới, để họ có cuộc sống tốt hơn.

– Xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở ở các xã, thị trấn biên giới vững mạnh; tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ BĐBP tăng cường các xã, thị trấn biên giới và cán bộ, đảng viên Đồn Biên phòng dự sinh hoạt chi bộ thôn, xóm khu vực biên giới.

  – Lực lượng BĐBP tỉnh cần tập trung làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện Ngày Biên phòng trên địa bàn tỉnh; phát huy vai trò đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới.

 – Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân; xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

P/V: Trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh.

Hoa Sim (Thực hiện) – baohagiang.vn