QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BÀ RỊA – VŨNG TẦU TRAO ĐỔI, HỌC TẬP KINH NGHIỆM TẠI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀ GIANG

Nhằm học tập, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, bảo lãnh tín dụng và đặc biệt là chế độ tiền lương, từ ngày 10/4 đến ngày 11/4/2021, Đoàn công tác Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tầu do bà Nguyễn Thị Duyên – Phó Giám đốc phụ trách quản lý, điều hành Quỹ làm trưởng đoàn đến giao lưu, trao đổi và học tập kinh nghiệm tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hà Giang.

Tham dự buổi trao đổi, học tập kinh nghiệm, về phía Quỹ Đầu tư phát triển Hà Giang có các đồng chí trong Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Quỹ. Tại Hội trường tầng 3, hai Quỹ đã học tập, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động cho vay đầu tư, hoạt động đầu tư trực tiếp, hoạt động quản lý quỹ phát triển đất, về tổ chức bộ máy, mô hình hoạt động của Quỹ và chế độ tiền lương. Buổi trao đổi nghiệp vụ của hai Quỹ đã diễn ra trong không khí sôi nổi, nhiều nội dung vướng mắc trong quá trình hoạt động đã được phân tích và đưa ra những hướng xử lý rất cụ thể. Bên cạnh những nội dung về nghiệp vụ hai Quỹ cũng đã giới thiệu về những nét văn hóa, sản vật của địa phương mình để giúp hiểu rõ hơn nữa về thiên nhiên, con người cũng như những truyền thống tốt đẹp của từng địa phương.

 

     Chương trình giao lưu, trao đổi nghiệp vụ của Quỹ Đầu tư phát triển Bà Rịa – Vũng Tầu và Quỹ Đầu tư phát triển Hà Giang đã kết thúc tốt đẹp. Lãnh đạo hai Quỹ đều phát biểu mong muốn thời gian tới cán bộ, người lao động của hai Quỹ tiếp tục giữ mối liên lạc mật thiết và tăng cường trao đổi học tập kinh nghiệm để cùng hỗ trợ nhau trong việc đưa ra phương án giải quyết công việc một cách hiệu quả nhất./.