Quỹ đầu tư phát triển giải quyết tốt chế độ BHXH và thực hiện nghĩa vụ với NSNS

Trong tháng 10/2018, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang kiểm tra việc giải quyết chế độ BHXH tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hà Giang.

 

     Trong tháng 10/2018, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang kiểm tra việc giải quyết chế độ BHXH tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hà Giang.

    Trên cơ sở kiểm tra bảng chấm công, bảng thanh toán tiền lương, danh sách lao động tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN, danh sách điều chỉnh lao động và mức đóng các khoản bảo hiểm, hồ sơ chứng từ đề nghị thanh toán và hồ sơ chi trả chế độ BHXH cho người lao động lưu tại Quỹ. Kết quả kiểm tra cho thấy: Từ khi thành lập hoạt động đến nay, Quỹ luôn tuân thủ đúng quy định của pháp luật về BHXH, đăng ký tham gia, trích đóng các khoản bảo hiểm theo quy định cho toàn thể cán bộ, người lao động tại Quỹ, với tổng số cán bộ tại Quỹ đến thời điểm hiện tại là 20 người. Tổng số tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN trong 9 tháng đầu năm 2018 là 396.477.422 đồng đã được Quỹ thực hiện trích nộp đầy đủ với cơ quan BHXH.

      Đoàn kiểm tra cho biết, công tác lập, lưu trữ và giải quyết chế độ BHXH tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hà Giang được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Việc thanh toán chế độ cho người lao động kịp thời ngay sau khi có chứng từ duyệt của cơ quan BHXH. Đoàn kiểm tra ghi nhận và khuyến nghị đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các quy định của pháp luật về đăng ký tham gia, trích đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN và trong việc lập hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ BHXH, đảm bảo quyền lợi cho người lao động như thời gian vừa qua.

     Về phía Quỹ ĐTPT cũng cảm ơn và đề nghị BHXH tỉnh thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội tại các đơn vị sử dụng lao động nói chung và Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hà Giang nói riêng nhằm kịp thời phát hiện và điều chỉnh những thiếu sót để đơn vị tiếp tục thực hiện tốt hơn trong những năm tiếp theo.

      Cũng trong tháng 9/2018, Cục Thuế tỉnh đã tổ chức đoàn kiểm tra về việc chấp hành thu nộp thuế Thu nhập cá nhân tại Quỹ Đầu tư phát triển. Kết quả kiểm tra, Quỹ Đầu tư phát triển đã thưc hiện tốt việc kê khai và thu nộp thuế cho các đối tượng có thu nhập tại Quỹ đầy đủ, đúng quy định, cụ thể: Việc ghi chép, hạch toán các khoản chi cho người lao động được thực hiện đúng chế độ; hàng quý đã tổng hợp thu nhập, tính thuế, khấu trừ thuế và nộp thuế đầy đủ; cuối năm đã lập và gửi hồ sơ quyết toán năm đúng thời gian quy định.

     Ngoài thuế thu nhập cá nhân, các sắc thuế khác cũng được Quỹ Đầu tư phát triển tổ chức thu nộp đầy đủ kịp thời, góp phần vào số thu nộp cho ngân sách tỉnh hàng năm, trong đó số thuế thu nhập cá nhân của cán bộ, lao động chuyên trách và không chuyên trách tại Quỹ chiếm hơn 40 triệu đồng/ năm.

                                                                             (Thực hiện: Bích Hạnh)