Quỹ Đầu tư phát triển sơ kết 9 tháng đầu năm

BHG – Ngày 8.10, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh tổ chức sơ kết công tác 9 tháng năm 2019, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh kết luận phiên họp
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh kết luận phiên họp

Trong 9 tháng đầu năm, Quỹ Đầu tư phát triển được bổ sung thêm 3 tỷ đồng vốn giao ủy thác của ngân sách thực hiện hoạt động bảo lãnh tín dụng, nâng tổng số vốn Quỹ đang quản lý lên 33,8 tỷ đồng. Dư nợ cho vay đến 30.9 lên trên 46 tỷ đồng, doanh thu lãi cho vay đạt trên 2,4 tỷ đồng. Cùng với đó, việc đôn đốc thu hồi nợ quá hạn, thu lãi đến hạn và kiểm tra khách hàng sau vay vốn đã được cán bộ tín dụng thực hiện theo kế hoạch. Nhìn chung các khách hàng đã nộp lãi đúng hạn, việc sử dụng vốn vay đúng mục đích theo phương án vay, không phát sinh nợ quá hạn. Về hoạt động nhận ủy thác, công tác kiểm tra sau bảo lãnh được tiến hành kịp thời đầy đủ, không phát sinh ứng vốn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong quá trình hoạt động như: Doanh số cho vay đầu tư chưa đạt kế hoạch, việc tìm kiếm khách hàng mới, thu hồi nợ… Đồng thời tăng cường khai thác khách hàng, hoạt động cho vay, đặc biệt đối với các dự án đầu tư thu hồi vốn trực tiếp. Tuyên truyền, quảng bá hoạt động bảo lãnh và trợ giúp đối với khách hàng mới, doanh nghiệp trẻ, khởi nghiệp…, phấn đấu thu hồi dứt điểm dư nợ gốc vốn ứng từ quỹ phát triển đất…

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh đề nghị các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ chủ động nghiên cứu, đổi mới phong cách làm việc, trách nhiệm, phân công nhiệm vụ phù hợp với nhân lực, trả lương theo kết quả. Ban điều hành Quỹ quan tâm hoàn thiện các trình tự thủ tục, hồ sơ pháp lý, tờ trình đảm bảo đúng quy định. Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp cận, khai thác khách hàng, tìm kiếm dự án đầu tư để nâng cao doanh số hoạt động và phát triển các mặt nghiệp vụ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Quỹ tham mưu cho UBND tỉnh cân đối nguồn vốn bố trí hoàn trả vốn ứng vào năm 2020, phấn đấu trong quý IV, hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch tài chính và chỉ tiêu năm 2019.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ