QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH HÀ GIANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐÔNG NĂM 2021

Ngày 28/1/2021 Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2021. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đồng Thị Minh Thu – Phó Chủ tịch Công đoàn  viên chức Tỉnh và các đồng chí Lãnh đạo Quỹ, Ban kiểm soát, toàn thể viên chức, người lao động trong cơ quan.

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, Hội nghị đã giành thời gian trao đổi các vấn đề liên quan đến các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 và nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết HĐQL Quỹ. Hội nghị được đại diện BCH công đoàn thông báo công khai việc sử dụng các Quỹ năm 2020 và số dư được chuyển giao từ tách CĐCS Sở Tài chính, Bên cạnh đó Hội nghị cũng thảo luận sôi nổi về các chế độ, chính sách đối với người lao động tại Quy chế chi tiêu nội bộ công đoàn Quỹ, các chế độ thu nộp sử dụng các Quỹ như Quỹ Tương trợ (trước đây gọi là Quỹ mái ấm công đoàn); Quỹ Khuyến học; Quỹ nữ công…..giao cho công đoàn thu nộp, quản lý. Qua ý kiến tham gia dân chủ của người lao động, các loại quỹ được hình thành  có nội dung chi tiêu thiết thực hiệu quả hơn.

Đồng chí Nguyễn Thị Huỳnh Diệp – Giám đốc Quỹ yêu cầu các phòng chức năng cần nêu cao tính chủ động, bám sát thực tế nhiệm vụ và đặc thù công việc để xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sát với tình hình thực tế. Từ những kết quả đã đạt được trong năm 2020, năm 2021 Quỹ cần xây dựng chiến lược tìm kiếm khách hàng, tăng doanh số cho vay bằng các hoạt động thiết thực, cụ thể như: Xây dựng kế hoạch đi tìm kiếm, khảo sát dự án có khả năng đầu tư trực tiếp, tổ chức hội nghị khách hàng, liên hệ với các Sở ban ngành để nắm thông tin các đầu điểm dự án trọng điểm của tỉnh và kế hoạch vốn trong năm để từ đó tiếp cận khách hàng và hướng dẫn làm thủ tục vay vốn cũng như tiếp cận các dự án đầu tư trực tiếp….Theo đó các phòng nghiệp vụ cần xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, chi tiết trình lãnh đạo phê duyệt để làm căn cứ tổ cức thực hiện.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đồng Thị Minh Thu – Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Tỉnh biểu dương những kết quả kinh doanh đã đạt được của tập thể Ban điều hành Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hà Giang. Hoạt động của Quỹ còn gặp nhiều khó khăn về chính sách, cơ chế hoạt động do đó đòi hỏi toàn thể viên chức, người lao động phát huy tính chủ động, sáng tạo, đổi mới tư duy làm việc để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đồng chí biểu dương tinh thần làm việc nghiêm túc, sôi nổi với các ý kiến tham gia thẳng thắn và chất lượng.

Hội nghị đã bầu được Ban thanh tra nhân dân gồm 03 ông bà, Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra giám sát họa động của người sử dụng lao động, người lao động trong việc thực thi trách nhiệm của mình.

 

Tại Hội nghị người lao động, Đại diện người sử dụng lao động bà Nguyễn Thị Huỳnh Diệp – Giám đốc Quỹ và đại diện người lao động bà Lê Thị Lan Hương – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Quỹ cùng nhau ký kết thỏa ước lao động tập thể năm 2021 và ký cam kết phối hợp hoạt động và thực hiện các phong trào thi đua giữa lãnh đạo cơ quan và tổ chức công đoàn.

Với tinh thần đoàn kết, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Hội nghị cũng đã công nhận và khen thưởng đối các tập thể và cá nhân đạt danh hiệu lao động suất sắc, tiên tiến.

Kết thúc Hội nghị Đồng chí Giám đốc Quỹ  thay mặt Ban lãnh đạo, phát động phong trào thi đua và các phòng ban trực thuộc Quỹ đã ký kết các chỉ tiêu thi đua năm 2021./.