QŨY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2018 VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019

Ngày 18/1/2019, tại phòng họp văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hà Giang tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ và các đồng chí thành viên Hội đồng quản lý, ban Giám đốc Quỹ, Ban kiểm soát và các trưởng, phó phòng chức năng thuộc Quỹ.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện trong năm 2018 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019.

Trong năm 2018, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hà Giang tập trung cho công tác kiện toàn lại bộ máy tổ chức theo Quy định của Chính Phủ và Kết luận của Trường trực Tỉnh ủy. Do đó, các hoạt động nghiệp vụ phát sinh chủ yếu vào 6 tháng cuối năm, dư nợ cho vay đạt 42,8 tỷ đồng, thu nợ gốc trên 22 tỷ đồng, thu nợ quá hạn 6,5 tỷ đồng. Cùng với đó là công tác chuyển giao các bước chuẩn bị của dự án “Tạo quỹ đất, phát triển khu dân cư Hà Sơn” cho chủ đầu tư mới. Hoạt động bảo lãnh tín dụng đã thực hiện chuyển đổi hình thức quản lý từ quản lý trực tiếp sang quản lý ủy thác, theo dõi tách bạch vốn với Quỹ ĐTPT; Hoàn thiện ký hợp đồng giao nhận ủy thác giữa cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn là Sở Tài chính và Quỹ Đầu tư phát triển, trong năm đã thực hiện thu hồi bảo lãnh đến hạn đối với các hợp đồng bảo lãnh còn hiệu lực là 16 tỷ 683 triệu đồng.

Mặc dù triển khai nhiệm vụ trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên bằng sự nỗ lực phấn đấu đoàn kết của tập thể, chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc và sự quan tâm của Hội đồng quản lý Quỹ; kết quả kinh doanh năm 2018 gần đạt và vượt kế hoạch đề ra, tổng doanh thu đạt 8.568 triệu đồng đạt 97,14% KH và bằng 114% so với năm 2017, trong năm Quỹ đặc biệt tiết giảm các khoản chi do đó lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt 143% KH năm.

Ngày 29/1/2019 Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2019. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Hữu Khuynh – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Tài Chính và các đồng chí Lãnh đạo Quỹ, Ban kiểm soát, toàn thể viên chức, người lao động trong cơ quan.

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, Hội nghị đã giành thời gian trao đổi các vấn đề liên quan đến các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết HĐQL Quỹ. Bên cạnh đó Hội nghị cũng thảo luận sôi nổi về các chế độ, chính sách đối với người lao động tại Quy chế chi tiêu nội bộ của Quỹ từ đó phòng Tổ chức – Hành chính tổng hợp ý kiếm tham gia trình Ban lãnh đạo chỉnh sửa bổ sung sau Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Huỳnh Diệp – Giám đốc Quỹ yêu cầu các phòng chức năng cần nêu cao tính chủ động, bám sát thực tế nhiệm vụ và đặc thù công việc để xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sát với tình hình thực tế. Bên cạnh đó trong năm 2019 Quỹ sẽ kiện toàn tổ chức, hoạt động các phòng chức năng từ đó tăng cường kỷ cương, kỷ luật lao động, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc. Từ những kết quả đã đạt được trong năm 2018, năm 2019 Quỹ cần xây dựng chiến lược tìm kiếm khách hàng, tăng doanh số cho vay bằng các hoạt động thiết thực, cụ thể như: Xây dựng kế hoạch đi tìm kiếm, khảo sát dự án có khả năng đầu tư trực tiếp, tổ chức hội nghị khách hàng, liên hệ với các Sở ban ngành để nắm thông tin các đầu điểm dự án trọng điểm của tỉnh và kế hoạch vốn trong năm để từ đó tiếp cận khách hàng và hướng dẫn làm thủ tục vay vốn cũng như tiếp cận các dự án đầu tư trực tiếp….Theo đó các phòng nghiệp vụ cần xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, chi tiết trình lãnh đạo phê duyệt để làm căn cứ tổ cức thực hiện.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Hữu Khuynh – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Tài Chính biểu dương những kết quả kinh doanh đã đạt được của tập thể Ban điều hành Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hà Giang. Hoạt động của Quỹ còn gặp nhiều khó khăn về chính sách, cơ chế hoạt động do đó đòi hỏi toàn thể viên chức, người lao động phát huy tính chủ động, sáng tạo, đổi mới tư duy làm việc để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đồng chí biểu dương tinh thần làm việc nghiêm túc, sôi nổi với các ý kiến tham gia thẳng thắn và chất lượng.

Tại Hội nghị người lao động, Đại diện người sử dụng lao động bà Nguyễn Thị Huỳnh Diệp – Giám đốc Quỹ và đại diện người lao động bà Lê Thị Lan Hương – Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở cùng nhau ký kết thỏa ước lao động tập thể năm 2019 và ký cam kết phối hợp hoạt động và thực hiện các phong trào thi đua giữa lãnh đạo cơ quan và tổ chức công đoàn.

Với tinh thần đoàn kết, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Hội nghị cũng đã công nhận và khen thưởng đối với 04 tập thể lao động tiên tiến và17 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

Kết thúc Hội nghị Đồng chí Phó Giám đốc Quỹ  thay mặt Ban lãnh đạo, phát động phong trào thi đua và các phòng ban trực thuộc Quỹ đã ký kết các chỉ tiêu thi đua năm 2019./.

Thùy Linh- Phòng TC-HC