Quỹ đầu tư phát triển tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

    Sáng 14.1, tại trụ sở Quỹ đầu tư phát triển tỉnh, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển tỉnh chủ trì Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động Quỹ đầu tư phát triển năm 2019; triển khai phương hướng hoạt động năm 2020. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành là thành viên Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển, Ban Kiểm soát và lãnh đạo ban điều hành, các phòng ban thuộc Quỹ.

Tính đến ngày 31/12/2019, Vốn chủ sở hữu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hà Giang là: 151.66 tỷ đồng, Trong đó Quỹ Đầu tư phát triển: 111.266,2 triệu đồng, Tăng trong năm 1,6 tỷ đồng bổ sung từ kết quả hoạt động. Vốn Quỹ BLTD: 33,4 tỷ đồng, tăng 3 tỷ đồng. Quỹ Phát triển đất: 7 tỷ đồng.

Năm 2019, Quỹ đầu tư phát triển tỉnh tập trung phát triển nghiệp vụ cho vay đầu tư, ưu tiên cho vay các dự án có thời hạn thu hồi nhanh, hiệu quả cao. Trong năm Quỹ đã thẩm định và cho vay 24 dự án đủ điều kiện vay vốn xin vay vốn, trong đó; 02 dự án đang thẩm định. Doanh số cho vay năm 2019 là 54 tỷ đồng, kết quả giải ngân đạt 94,6%; trong năm không phát sinh nợ quá hạn. tổng số vốn thu hồi nợ vay trên 31 tỷ đồng, thu lãi trên 3,3 tỷ đồng; Doanh thu hoạt động tài chính đạt trên 8,5 tỷ đồng, bằng 103% so với kế hoạch; tổng lợi nhuận sau thuế đạt trên 3,1 tỷ đồng, bằng 107% so với kế hoạch. Đặc biệt, theo các tiêu chí đánh giá và tổng hợp xếp loại Quỹ theo quy định của Bộ Tài chính thì Quỹ đầu tư phát triển tỉnh đủ điều kiện xếp loại A năm 2019.

Trong năm Quỹ đã chỉ đạo sát sao phòng nghiệp vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, hướng dẫn khách hàng. Tiếp tục đôn đốc thu hồi vốn bảo lãnh và cho vay đầu tư; hoàn thiện các quy chế hoạt động sau kiện toàn.

Qua ý kiến trao đổi của các đại biểu, kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh đề nghị: Quỹ đầu tư phát triển tỉnh tập trung các giải pháp nhằm làm nổi bật vai trò, chức năng của Quỹ là đầu tư tài chính và đầu tư phát triển; nhận ủy thác quản lý Quỹ phát triển đất, Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tăng cường tìm kiếm các hoạt động tạo bứt phá, phát triển nghiệp vụ đầu tư; ưu tiên tối đa bổ sung nguồn vốn điều lệ để nâng cao nguồn vốn hoạt động.

Giám đốc Quỹ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019

Tại hội nghị, 4 cá nhân thuộc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh vinh dự nhận Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang” của Chủ tịch UBND tỉnh. Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển tỉnh tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh trong năm 2019; công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho 4 tập thể; “Lao động tiên tiến” cho 15 cá nhân.

Ảnh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh và lãnh đạo Sở Tài chính trao Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang” cho các cá nhân.

                                                                           Tin, ảnh: Đức Cường