Thường trực HĐND tỉnh họp thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII

Chiều ngày 4/6/2021, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII chủ trì cuộc họp. Tham dự có các đồng chí: Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Đ/c Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp

Đ/c Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp


Đ/c Phạm Văn Tú, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thông qua dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh
Tại cuộc họp các đại biểu đã thảo luận, thống nhất nội dung chương trình Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khóa XVIII. Theo đó, Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khóa XVIII dự kiến được tổ chức trong thời gian 01 ngày. Kỳ họp sẽ thảo luận, xem xét, thông qua các nội dung: Ủy Ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo quy định (gồm: Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng, phó các ban HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND; Phó Chủ tịch UBND; các ủy viên UBND tỉnh; Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh).

Đ/c Phạm Thị Hồng Yên, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban KTNS HĐND tỉnh phát biểu thảo luận tại cuộc họp


Đ/c Bùi Quang Trí, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu thảo luận tại cuộc họp

Tại Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XVIII cũng sẽ nghe báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri của Ủy ban MTTQVN tỉnh; Tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh; sửa đổi, bổ sung nội dung giám sát chuyên đề tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về ban hành chương trình giám sát năm 2021 của HĐND tỉnh và quyết định một số nội dung quang trọng khác.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XVII nhấn mạnh: Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII là kỳ họp rất quan trọng, nhằm kiện toàn nhân sự bộ máy chính quyền, do vậy cần chuẩn bị các nội dung kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng, kịp thời, đúng thời gian. Yêu cầu Văn phòng đẩy nhanh tiến độ tham mưu chuẩn bị các nội dung kỳ họp cần sớm hoàn thiện chương trình để Thường trực HĐND tỉnh báo cáo xin chủ trương của cấp ủy…

Thanh Hà