Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang tiếp tục đồng hành thực hiện Nghị quyết 209/2015/NQ-HĐND và Nghị quyết 86/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa.

    Ngày 25/9 UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với các huyện, thành phố nhằm đánh giá tiến độ triển khai chính sách khuyến khích phát triển sản xuất Nông lâm nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết 209/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Trong tháng 9, các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo các xã, các tổ thẩm định tổ chức rà soát các đối tượng đăng ký vay vốn, đã có 324 hộ đăng ký vay vốn, lũy kế 14.768 hộ, nhu cầu vay vốn 1.194.851 triệu đồng. Tổ thẩm định của các huyện, thành phố đã tổ chức thẩm định được 467 hồ sơ, lũy kế 13.509/14.768 hồ sơ, đạt 92%; số hồ sơ chưa thẩm định 1.267 hồ sơ. Số hộ đủ điều kiện vay vốn 177 hồ sơ, lũy kế 4.769 hồ sơ, chiếm 35% số hồ sơ đã thẩm định, nhu cầu vay vốn là 395.407 triệu đồng. Trong tháng đã giải ngân cho 290 hộ, với số tiền 24.711 triệu đồng; lũy kế đến ngày 20.9.2017 đã giải ngân được 343.028 triệu đồng cho 4.027 hộ, chiếm 85% số hộ đủ điều kiện vay vốn; số hộ chưa giải ngân 742 hộ.

 

    Tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Minh Tiến đã cùng các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất kiến nghị để giải quyết một số nội dung còn hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đánh giá những tác động đến đời sống nhân dân từ khi triển khai Nghị quyết 209/2015/NQ-HĐND và Nghị quyết 86/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; Công tác tuyên truyền nội dung nghị quyết chưa đến được với đông đảo người dân; việc thẩm định, giải ngân vốn còn chậm… và Đ/c đã chỉ đạo các ngành, ban, huyện, thị tiếp tục đôn đốc, đẩy mạnh thực hiện các Nghị quyết trên của HĐND tỉnh.

    Để thực hiện các Nghị quyết 209/2015/NQ-HĐND và Nghị quyết 86/2017/NQ-HĐND. UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành quyết định số 15/2017/QĐ-UBND, ngày 14/9/2017 để hướng dẫn thực hiện chính sách. Theo đó, Quỹ Đầu tư, Phát triển Đất và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang (gọi tắt là Quỹ BLTD) được giao nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với các đơn vị để bảo lãnh cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn đủ điều kiện hưởng chính sách theo NQ 209 và NQ 86, đáp ứng các điều kiện bảo lãnh của Quỹ được vay vốn phát triển sản xuất Nông nghiệp theo hướng hàng hoá. Việc bảo lãnh được thực hiện trực tiếp từ nguồn vốn hoạt động của Quỹ BLTD, không qua uỷ thác. Do đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách hàng nếu có nhu cầu bảo lãnh. Việc mở rộng danh mục và các lĩnh vực được hỗ trợ lãi suất của Nghị quyết 86/2017/NQ-HĐND chắc chắn trong thời gian tới Quỹ sẽ tiếp tục đóng góp và thực hiện tốt vai trò của mình, tạo điều kiện thuận lợi cho các Doanh nghiệp phát triển trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh.

                                                                                                Tin bài Huy Khánh- Quỹ BLTD

Bạn đang ở trang: Trang chủ Tin tức Thông tin khác Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang tiếp tục đồng hành thực hiện Nghị quyết 209/2015/NQ-HĐND và Nghị quyết 86/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa.