Tin tức quỹ đầu tư

Thỏa ước lao động tập thể năm 2016 tăng cường trách nhiệm và quyền lợi cho người lao động

Tại Hội nghị đã triển khai các nội dung: Tóm tắt tình hình hoạt động của Quỹ năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016;Kết quả thu chi tài chính, việc trích lập và sử dụng các Quỹ; báo cáo tình hình sử dụng các Quỹ của công đoàn Sở Tài chính năm 2015. Thông qua kế hoạch công tác năm 2016 của các phòng nghiệp vụ và Thỏa ước lao động tập thể; Công bố quyết định chia tách và thành lập Quỹ phát triển đất. Hội nghị đã tiến hành thảo luận và góp ý một cách bình đẳng, có trách nhiệm với các kế hoạch công tác do các phòng nghiệp vụ  xây dựng, đề xuất giải pháp cho các vấn đề khó khăn và thách thức để đưa các hoạt động của Quỹ tiếp tục  ổn định và phát triển. Đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ viên chức tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, thực hiện tu dưỡng rèn luyện đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Xem tiếp...

Bộ Tài chính tổ chức hội thảo đánh giá hoạt động Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

Sáng 22/01/2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính phối hợp với tổ chức Quỹ Bảo lãnh tín dụng của Hàn Quốc tổ chức Hội thảo trao đổi về thực trạng hoạt động bảo lãnh tín dụng cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa ( DNNVV) tại Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế về mô hình này.

Xem tiếp...

Quỹ Đầu tư, Phát triển đất & Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang thông báo tuyển dụng cán bộ năm 2016

Quỹ Đầu tư, Phát triển đất & Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang ( Gọi tắt là Quỹ), là tổ chức tài chính do UBND tỉnh Hà Giang quyết định thành lập. Có cơ chế quản lý như Doanh nghiệp do Nhà nước năm giữ 100% vốn Điều lệ. Có chức năng hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư phát triển theo nghị định 138/2007/NĐ-CP, Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV theo quyết định số 58/2014/QĐ-TTG, Quỹ phát triển đất theo Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg;

Hiện nay, Quỹ có nhu cầu tuyển dụng cán bộ nghiệp vụ tín dụng, cụ thể như sau:

Xem tiếp...

Qũy Đầu tư, Phát triển đất và BLTD tỉnh Hà Giang tổng kết công tác năm 2015

Sáng ngày 12/01, Qũy Đầu tư, Phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang (Quỹ) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý (HĐQL) Quỹ dự, chỉ đạo; Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, thành viên HĐQL Quỹ cùng toàn thể cán bộ BĐH Qũy.

Xem tiếp...

Quỹ Đầu tư, Phát triển đất & Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang thực hiện chuyển xếp lại lương cho CBVC, lao động

Thực hiện theo Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 của Bộ Lao động TB và XH hướng dẫn xây dựng thang lương,bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương.

Xem tiếp...

Quỹ đầu tư, phát triển đất & Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang tổ chức Họp đánh giá kết quả Điều hành năm 2015

Ngày 19 tháng 12 năm 2015 Quỹ Đầu tư, Phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng tỉnh đã tổ chức Họp đánh giá kết quả Điều hành năm 2015, đánh giá xếp loại lao động  và thảo luận phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Thành phần tham dự gồm có, Ban giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng phó phòng nghiệp vụ trực thuộc Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ viên chức quỹ. 

Xem tiếp...

Doanh nghiệp Trường Thịnh với những cơ hội đầu tư và phát triển

Thời gian gần đây hoạt động của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản tại tỉnh nhà gặp rất nhiều khó khăn do giá thành sản phẩm trên thị trường liên tục biến động theo chiều hướng giảm, chi phí đầu vào tăng khiến doanh nghiệp hoạt động cầm chừng hoặc tạm đóng cửa, một số mỏ khai thác cát, đá vôi hết thời hạn sử dụng.

Xem tiếp...

Kiểm tra thực tế, thẩm định dự án cho vay đối với lĩnh vực phát triển nông nghiệp nông thôn.

Ngày 28/10/2015, đồng chí Nguyễn Văn Sơn – Phó Bí thư tỉnh ủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đã đi kiểm tra thực tế tiến độ xây dựng nhà máy chế biến hoa quả của công ty CP XNK Dược Bảo Châu, tại địa điểm Km22 + 200m, tổ 12, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên. Cùng đi với đồng chí có Lãnh đạo các sở: Công thương, Tài nguyên Môi trường, Lãnh đạo UBND huyện Vị Xuyên và Giám đốc Quỹ Đầu tư, Phát triển đất & BLTD tỉnh Hà Giang.

Xem tiếp...

Bạn đang ở trang: Trang chủ Tin tức Tin tức quỹ đầu tư