Sở Tài chính tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

 

         Thực hiện kế hoạch công tác hằng năm, được sự nhất trí của UBND tỉnh, ngày 22/12/2017 Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý tài chính năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang;

          Đồng chí Hà Việt Hưng - Ủy viên BCH Tỉnh ủy - Giám đốc Sở Tài chính chủ trì hội nghị; Các đồng chí Lãnh đạo Sở, Trưởng, phó các phòng ban nghiệp vụ thuộc Sở; Lãnh đạo Quỹ Đầu tư, Phát triển đất và BLTD; Trung tâm dịch vụ tài chính, Các đồng chí đại diện các sở, ngành và trưởng, phó các Phòng Tài chính - kế hoạch huyện, thành phố cùng toàn thể CCVC Sở tài chính tham dự Hội nghị.

          Trong thời gian 1/2 ngày, Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết công tác quản lý tài chính năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Trong năm, được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Tài chính, sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố, cùng sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ CCVC ngành tài chính đã tích cực chủ động thực hiện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính ngân sách, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

         Trong năm 2017, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 1.956 tỷ đồng đạt 104% kế hoạch T.Ư giao. Trong đó thu nội địa đạt 1.696 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch giao, tăng 12% so với năm 2016. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 220 tỷ đồng đạt 110% kế hoạch. Tập trung rà soát, xác định số nợ đọng xây dựng cơ bản, trong năm 2017, Sở Tài chính đã trình UBND tỉnh có giải pháp xử lý với số kinh phí gần 1.300 tỷ đồng. Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tiết kiệm chi 20%. Ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2017 là gần 11.900 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch. Bên cạnh đó, công tác quản lý giá, công sản, công tác cải cách hành chính cũng được quan tâm tổ chức có hiệu quả. Cùng với những kết quả đạt được, quá trình triển khai nhiệm vụ của ngành trong năm 2017 cũng bộc lộ một số khó khăn như: Tập trung giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản và nợ vay của ngân sách đã khiến cho ngân sách đầu tư cho phát triển ngày càng eo hẹp. Kết quả giải ngân của một số nguồn vốn như vốn trái phiếu Chính phủ, vốn các chương trình mục tiêu Quốc gia còn chậm. Việc thực hiện mua sắm tập trung còn gặp phải nhiều vướng mắc. 2 huyện Mèo Vạc và Quản Bạ hụt thu ngân sách Nhà nước. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2018, ngành Tài chính sẽ tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Kiểm soát nợ đọng xây dựng cơ bản. Tăng cường thanh kiểm tra việc quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư, kinh phí sự nghiệp tại các cơ quan hành chính.

        Thảo luận tại Hội nghị, hầu hết các đại biểu đều nhận định những kết quả ngành tài chính đạt được trong năm 2017 là rất đáng ghi nhận. Thông qua đó đã góp phần cùng với các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra. Tuy nhiên sau 1 năm triển khai cũng cho thấy nhiều khó khăn, vướng mắc cần được ngành tiếp tục tập trung tháo gỡ. Để đạt được những chỉ tiêu đã đề ra, nhiều đại biểu đề nghị ngành cần: Có giải pháp cân đối hụt thu; có giải pháp thu hồi Giấy phép đối với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản không hoạt động để đảm bảo việc giao nhiệm vụ thu ngân sách sát với thực tế.

        Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành tài chính trong năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chia sẻ với những khó khăn trong việc cân đối ngân sách. Thẳng thắn chỉ ra những hạn chế của ngành như công tác dự báo hụt thu còn chậm nên không kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh giảm chi tương ứng. Lãnh đạo chủ chốt của một số huyện chưa sát sao, quyết liệt trong công tác thu ngân sách. Số tiền nợ đọng xây dựng cơ bản rất lớn trên 24.000 tỷ trong khi đó nguồn đầu tư hàng năm chỉ có 10.000 tỷ. Tỉnh cắt giảm đầu tư công trong năm 6,8 tỷ đồng. Số tiền chi trả nợ gốc tiền vay hàng năm rất lớn với số tiền trên 237 tỷ đồng. Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành tài chính cần: Tăng cường công tác phối kết hợp trong khối để từ đó kịp thời dự báo, báo cáo tình hình. Bám sát vào các Nghị quyết của Chính phủ, BCH Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh và Chương trình hành động của UBND tỉnh, ngành cụ thể hóa bằng kế hoạch để tổ chức thực hiện. Tạo lập môi trường thuận lợi để phát triển, trong đó cần chú trọng vào khởi nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các dự án đã thu hút đầu tư. Phối hợp với các ngành triển khai các nhiệm vụ đưa ra, tổ chức quản lý điều hành thu, chi ngân sách cho linh hoạt, hợp lý. Ưu tiên nguồn lực, sắp xếp thứ tự ưu tiên để đầu tư cho phát triển; giảm bớt các chi phát sinh. Tập trung thực hiện dự toán ngân sách tài chính đảm bảo đúng, thường xuyên kiểm tra, đánh giá nguyên nhân tăng, giảm về thuế. Dự kiến khả năng hụt thu trong năm 2018 sẽ có thể xảy ra do đó tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi. Rà soát, thực hiện xã hội hóa một số lĩnh vực về y tế, giáo dục. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra để đảm bảo thu chi và sử dụng ngân sách có hiệu quả. Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường, đặc biệt trong dịp Tết nguyên đán. Triển khai các đề tài, nhiệm vụ giao về tái cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu ngân sách đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. Rà soát các đơn vị sự nghiệp công thực hiện tự chủ, tự chủ một phần ngân sách. Bám sát chủ đề “tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào phục vụ tốt nhất cho sự phát triển, tiếp tục thay đổi phong cách, lề lối làm việc trong đội ngũ cán bộ, công chức”. Tiếp tục thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng công tác cán bộ theo hướng chuyên sâu. 

(Công Thành – Quỹ Đầu tư, Phát triển đất & BLTD)

Bạn đang ở trang: Trang chủ Tin tức Tin tức quỹ đầu tư Sở Tài chính tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018