Khai mạc Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI

 

Sáng 12.10, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 tổ chức Hội nghị lần thứ 15. Các đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị còn có các đồng chí đại diện các ban Xây dựng Đảng TƯ phụ trách tỉnh Hà Giang; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh ủy, tỉnh; Thường trực HĐND, UBND và lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy…

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh phát biểu khai mạc Hội nghị
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: 9 tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thời tiết diễn biến bất thường, lũ quét, sạt lở đất xảy ra ở nhiều địa phương; nguồn vốn đầu tư của Nhà nước còn hạn hẹp, nợ công còn lớn, đầu tư công bị cắt giảm... Nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần phải tiếp tục khắc phục như: Việc triển khai một số chủ trương, kết luận của Tỉnh ủy về kiện toàn các Ban chỉ đạo, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập chậm; chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản một số công trình, dự án chưa đồng bộ, chưa chặt chẽ còn để tổng mức đầu tư cao hơn nhiều lần so với ban đầu, chất lượng công trình không đảm bảo; tính liên kết, liên danh trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp còn hạn chế, khả năng huy động nguồn lực xã hội để thực hiện chỉ tiêu trồng rừng mới còn gặp khó khăn; công tác chuyển đổi, giải thể các hợp tác xã không đủ điều kiện theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012 còn nhiều vướng mắc, chậm được tháo gỡ... Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm tham gia thảo luận, bổ sung làm rõ kết quả đạt được; thẳng thắn nêu rõ những hạn chế, yếu kém và các nguyên nhân yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của ngành mình, cấp mình, từ đó, bổ sung thêm các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm 2017; thảo luận đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng và quyết định thông qua các văn bản trình trước Hội nghị lần này.

Tại hội nghị này, BCH Đảng bộ tỉnh sẽ thảo luận, cho ý kiến vào các dự thảo báo cáo, tờ trình: Dự thảo Báo cáo tình hình, kết quả công tác lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 9 tháng; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 9 tháng; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 3..6.2017 của BCH Trung ương phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 3.6.2017 của BCH Trung ương về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 3.6.2017 của của BCH Trung ương về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. Trình phiếu lấy ý kiến thống nhất nội dung đánh giá mức độ quyết liệt đối với Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh. Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ 12, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…

Tại hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy đã thông báo Chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng thêm 1 Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Chỉ định Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với Đại tá Nguyễn Công Dần, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

VĂN NGHỊ - baohagiang.vn

Bạn đang ở trang: Trang chủ Tin tức Tin tức tỉnh Hà Giang Khai mạc Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI