Tinh gọn bộ máy nơi địa đầu Tổ quốc: Giải quyết hiệu quả những “nút thắt”

Cán bộ Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh tra cứu tài liệu lưu trữ.

Cán bộ Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh tra cứu tài liệu lưu trữ.

Việc triển khai Đề án 22 của tỉnh ủy đã tác động tích cực trên nhiều phương diện: Chính trị, cải cách hành chính, KT-XH của tỉnh; tuy nhiên, quá trình thực hiện đã nảy sinh những “nút thắt”. Nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Đề án 22 đã và đang được thực hiện theo phương châm: Dân chủ, khách quan, mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, sáng tạo và quyết liệt.

 

Việc triển khai Đề án 22 của tỉnh ủy đã tác động tích cực trên nhiều phương diện: Chính trị, cải cách hành chính, KT-XH của tỉnh; tuy nhiên, quá trình thực hiện đã nảy sinh những “nút thắt”. Nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Đề án 22 đã và đang được thực hiện theo phương châm: Dân chủ, khách quan, mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, sáng tạo và quyết liệt.

Thực tế cho thấy, chủ thể xây dựng và thực hiện Đề án 22 là cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở; các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tỉnh. Việc xây dựng, tổ chức thực hiện Đề án 22 là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, cấp thiết, khó khăn, phức tạp do mức độ ảnh hưởng và tác động xã hội rất lớn. Theo đó, Đề án 22 đã đề xuất mô hình bộ máy mới nhằm khắc phục hạn chế, trùng chéo chức năng, nhiệm vụ; giảm đầu mối cấp tỉnh và các đầu mối trực thuộc khối sở, ban, ngành, huyện gắn với tinh giản biên chế. Từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại với bộ máy gọn nhẹ, hiệu lực, hiệu quả, giảm tầng nấc trung gian, có đủ năng lực để kiến tạo, phát triển; đảm bảo nguyên tắc một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính. Không những vậy, Đề án 22 còn góp phần nâng cao hiệu quả chi ngân sách cho hoạt động quản lý nhà nước, giảm tổng chi cho bộ máy. Đồng thời, kiến tạo nền tảng, sắp xếp, bố trí, cơ cấu lại lực lượng lao động, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; tạo sự cạnh tranh lành mạnh trong công việc để khuyến khích cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Cán bộ Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh tra cứu tài liệu lưu trữ.
Cán bộ Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh tra cứu tài liệu lưu trữ.

Mặc dù có những tác động tích cực trên nhiều phương diện, nhưng việc thực hiện Đề án 22 cũng nảy sinh “nút thắt”. Vì quá trình sắp xếp liên quan trực tiếp đến lợi ích của không ít cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan liên quan. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức dôi dư sau sắp xếp, có tâm lý băn khoăn, lo lắng, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác. Cùng với đó là sự xáo trộn nhất định khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Bởi, sau khi tinh giản bộ máy, biên chế sẽ làm giảm đầu mối các chức danh và điều chỉnh (từ cấp Trưởng điều chỉnh giữ chức danh Phó, từ cấp Phó trở thành chuyên viên…); thậm chí thay đổi chức năng, nhiệm vụ. Hơn nữa, một bộ phận cán bộ, công chức chưa kịp thích ứng với công việc và nhiệm vụ mới, do sự thay đổi phương thức làm việc, quản lý giữa cơ quan với các tổ chức tạo nên những xáo trộn, khó khăn nhất định.

Nhằm hạn chế những tác động không mong muốn, việc tổ chức thực hiện Đề án 22 được quán triệt, thông tin, tuyên truyền một cách sâu rộng, tạo sự đồng thuận, thống nhất ý chí, hành động trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Minh chứng cho thấy, sau khi sáp nhập Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ huyện Bắc Quang, đồng chí Vũ Văn Tú từ cương vị Trưởng phòng Nội vụ nhận nhiệm vụ mới là Phó trưởng Ban Tổ chức – Nội vụ huyện. Chia sẻ về điều này, đồng chí Vũ Văn Tú cho biết: Bản thân là người chắp bút, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc sáp nhập một số cơ quan, đơn vị nên mình phải hiểu và thông suốt vấn đề, dù ở cương vị nào cũng cần nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Để giải quyết những “nút thắt” trong thực hiện Đề án 22, tỉnh ta có nhiều cơ chế, chính sách cụ thể về phương án đối với lãnh đạo, biên chế các cơ quan sau khi sắp xếp; chính sách tinh giản biên chế, lao động dôi dư; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng do cơ cấu lại công việc; bố trí cán bộ sau hợp nhất và thực hiện chế độ, chính sách, cơ sở vật chất liên quan…

Trong đó, đối với lãnh đạo thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý, sau khi sắp xếp tại mỗi đơn vị mới, BTV Tỉnh ủy thảo luận, thống nhất bố trí cấp Trưởng và Phó phù hợp chức năng, nhiệm vụ, năng lực cán bộ; số lãnh đạo dôi dư trước mắt giữ nguyên chức vụ, phụ cấp. Đồng thời, không bổ nhiệm, bố trí thêm lãnh đạo để bố trí lãnh đạo theo đúng quy định của T.Ư. Đối với chức danh cán bộ cấp huyện, cấp phòng thuộc đơn vị cấp tỉnh được thực hiện tương tự như với lãnh đạo diện BTV Tỉnh ủy quản lý. Nhưng thẩm quyền phân cấp cho thủ trưởng các đơn vị mới thực hiện sau khi có đề án chi tiết về nhân sự, chức năng, nhiệm vụ và việc làm của cơ quan mới…

Sau khi sắp xếp, số lượng biên chế tại mỗi cơ quan, đơn vị mới dôi dư tương đối lớn. Do vậy, tỉnh ta có phương án giữ nguyên biên chế của các đơn vị trước khi sắp xếp; không tuyển dụng thêm trong ít nhất một nhiệm kỳ, chuyển dần số lượng biên chế về đúng vị trí việc làm. Đồng thời, giải quyết chế độ, chính sách đối với những người nghỉ hưu trước tuổi; trợ cấp thôi việc, kinh phí đào tạo, tự tìm việc làm mới sau sắp xếp hoặc hỗ trợ bồi dưỡng, đào tạo do cơ cấu lại công việc… Từ đầu năm đến nay, tỉnh ta đã giải quyết chính sách tinh giản biên chế cho 213 người thuộc khối hành chính, khối Đảng, đoàn thể và khối sự nghiệp. Trong đó, 186 người nghỉ hưu trước tuổi, 27 người thôi việc ngay. Đặc biệt, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, UBND tỉnh đã quyết định mở 14 lớp bồi dưỡng cho 1.906 học viên và cử công chức lãnh đạo tham gia bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp, quản lý ngành…

Yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đòi hỏi các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể có quyết tâm chính trị cao, đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, quyết tâm thực hiện chủ trương của Đảng trong một thể thống nhất; từng bước chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa hoạt động của toàn hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ. Trên cơ sở đó, tạo đà cho KT-XH phát triển nhanh, bền vững để Hà Giang không chỉ bắt kịp mặt bằng phát triển chung của các tỉnh trong khu vực mà còn là thành trì vững mạnh của Tổ quốc nơi địa đầu cực Bắc.

Bài, ảnh:  THU PHƯƠNG – baohagiang.vn